GSM straling heeft invloed op kinderen

gsm straling

Over de mogelijk nadelige effecten van elektromagnetische straling bestaat nog heel veel onzekerheid. Wel weet men dat kinderen, als er een effect zou zijn, wellicht een groter risico lopen. Kinderen zijn nog erg gevoelig voor allerlei soorten prikkels. Bovendien zijn hun hersenen nog in volle ontwikkeling en niet-ioniserende stralen kunnen dan een cumulatief (stapelend) effect […]