Het winnen van een wedstrijd. Het behoud van een natuurgebied. Ervoor zorgen dat je kinderen op hun pootjes terechtkomen. Het maakt niet uit wat voor levensdoelen het precies zijn, zolang je er maar eentje hebt. Volgens Amerikaanse psychologen verlengen levensdoelen je levensduur.

Levensdoelen

Als ouderen hun leven als zinvol en betekenisvol ervaren, zijn ze gezonder en leven ze langer. [J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2009 Jun;64(4):517-27.] Dat ontdekte de Amerikaanse gezondheidswetenschapper Neal Krause vijf jaar geleden. Een levensdoel, een levensrichting of hoe je het ook wilt noemen, werkt bij ouderen kennelijk longevity in de hand.

 

purpose in life longevity

Onderzoeksmethode

Maar is dat ook zo bij jongere mensen? Die vraag wilde de psycholoog Patrick Hill, verbonden aan Carleton University in de VS, beantwoorden met een studie waaraan 6163 volwassen meewerkten. Toen de studie begon waren ze 20-75 jaar oud. Hill volgde ze 14 jaar.

De studiedeelnemers moesten, toen de studie begon, aangeven in hoeverre ze zich konden vinden in uitspraken als “Some people wander aimlessly through life, but I am not one of them”, of “I live life one day at a time and don’t really think about the future”. Aan de hand daarvan bepaalde Hill of zijn studiedeelnemers een levensdoel hadden.

Langer leven

Toen Hill 14 jaar nadat de studie van start was gegaan de som opmaakte, waren er 569 deelnemers overleden. Als groep hadden zij beduidend minder richting in hun leven dan de deelnemers die overleefden. Ook in jongere leeftijdsgroepen beschermde een levensdoel tegen sterfte.

De tabel hierboven laat zien dat variabelen als leeftijd, een mannelijke sexe en pensionering de kans op sterfte significant verhoogden, en dat een hoog opleidingsniveau en een doel in leven de kans op overlijden significant verlaagden. Het effect van een levensdoel was zelfs nog iets groter dan dat van opleiding.

Conclusie

“The current study underscores the potential for a purpose to influence healthy aging across adulthood and points to the need for further investigation on why finding a purpose may add years to one’s life”, schrijft Hill. “For instance, given the link between purpose and agency, it may be important to examine daily physical activity and goal achievement as pathways linking purpose to healthy aging.”

Bron:
Psychol Sci. 2014 May 8;25(7):1482-1486