Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat kinderen erg agressief kunnen doen en reageren door frisdrankconsumptie.

Gevolgen comsumptie van frisfrank

Kinderen die vier of meer glazen frisdrank per dag drinken zijn twee keer zoveel geneigd om dingen van anderen kapot te maken. Daarnaast kunnen ze makkelijker in gevechten belanden en mensen aanvallen. Ook kunnen ze moeilijk geconcentreerd blijven en trekken zich vaker terug vergeleken bij leeftijdsgenoten die geen frisdrank drinken.

Dit bovenstaande concluderen onderzoekers onder leiding van de Columbia University in New York vrijdag in the Journal of Pediatrics. Bij de studie waren bijna 3000 Amerikaanse vijfjarigen betrokken. Hiervan dronk 43 procent één glas frisdrank per dag en 4 procent meer dan vier glazen.

 

Afname in gedragsproblemen 

Dit onderzoek beschrijft niet de precieze relatie tussen het drinken van frisdrank en probleemgedrag, maar het zou gedragsproblemen kunnen afnemen als kinderen minder of geen frisdrank dronken.

Uit eerdere studies bleek al dat volwassenen agressiever, depressiever en suïcidaler worden door frisdrankconsumptie. Dit is het eerste onderzoek dat jonge kinderen in verband brengt met de gevolgen van dit bruisende drankje. Overigens kopen Amerikanen per persoon meer frisdrank dan mensen uit andere landen.

Suikertaks

Op dit moment, in 2018, zijn er serieuzere maatregelen aangekondigd wat betreft het duurder maken van sigarettenpakjes. Ook wordt de prijs van alcohol duurder. Daarentegen worden er nog geen maatregelen getroffen voor het duurder maken van suikerhoudende drankjes. Het toepassen van een suikertaks zou de consumptie in fridrank kunnen verminderen. Hopelijk wordt dit in de toekomst wel ingevoerd, want het blijkt dat het in andere landen werkt.

Het toepassen van kinesiologie

Kinderen (of volwassenen) kunnen duidelijk dus agressiever, depressiever en suïcidaler worden door frisdrankconsumptie. Er kan worden aangenomen dat dit door één of meerdere stoffen wordt veroorzaakt die voorkomen in frisdrank.

Met behulp van een spiertest kan worden uitgetest of je kind overgevoelig is. Verder kan er ook worden bepaald of je kind intolerantie toont op de stoffen in frisdrank. Deze overgevoeligheid kan op een eenvoudige en efficiënte manier worden opgelost.

Bron: nu.nl