Over de mogelijk nadelige effecten van elektromagnetische straling bestaat nog heel veel onzekerheid. Wel weet men dat kinderen, als er een effect zou zijn, wellicht een groter risico lopen. Kinderen zijn nog erg gevoelig voor allerlei soorten prikkels. Bovendien zijn hun hersenen nog in volle ontwikkeling en niet-ioniserende stralen kunnen dan een cumulatief (stapelend) effect hebben. GSM straling

Wist je dat:

  • Er telefoons zijn met een lage stralingswaarde (SAR-waarde)?
  • Een smartphone, tablet of gelijksoortig apparaat worden vergezeld met een document van de fabrikant waarin zij waarschuwt om het apparaat niet naast een volwassen menselijk lichaam te houden?
  • België kindermobieltjes heeft verboden vanwege de straling?
Wil je zelf weten of je gevoelig bent voor straling? Laat het uittesten bij een kinesioloog! Laat jezelf behandelen om je lichaam weer sterk te maken en minder gevoelig te zijn voor straling in welke vorm dan ook. Voor een gezond leven dien je zelf op onderzoek uit te gaan, wat werkt voor jou? Waar wordt jij fit en vrolijk van?

Tips om jezelf te beschermen tegen GSM straling:

– Draag je mobiele telefoon niet op je lichaam, bijvoorbeeld in de broekzak. Een mobiele telefoon zendt altijd GSM straling uit, ook wanneer deze is uitgeschakeld. – Kijk uit bij een zwak signaal (weinig bereik). Juist in de standby mode of bij weinig of géén bereik neemt de blootstelling aan straling toe. Beperk het gebruik van de telefoon in deze situaties – Beperk het gebruik van de mobiele telefoon door kinderen. Onderzoeken wijzen voortdurend uit dat kinderen in het bijzonder kwetsbaar zijn voor de effecten van straling van mobiele telefoons. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, des te groter het risico dat men loopt. – Leg geen mobiele telefoon op je nachtkastje of elders in jouw nabijheid terwijl je slaapt. En zeker niet bij jouw kind. Je kan dan zelf wel slapen, maar je telefoon is wel aan het werk… met het zenden van GSM straling. – Wanneer je kind gebruik maakt van een smartphone, iPad of iPod Touch, bijvoorbeeld om een spel te spelen, schakel dan de Wi-Fi mode uit. Je kunt ook het apparaat in de vliegtuigmodus of op offline zetten. Hiermee verminder je de straling. – Een toestel met een lage SAT-waarde is belangrijk! De SAT (Specifieke Absorptie Tempo) of SAR (Specific Absorption Rate) is een waarde die aangeeft hoeveel straling het lichaam opneemt.