BEHANDELMETHODEN

1E CONSULT (INTAKE)

Een eerste consult of intake is voor iedereen hetzelfde. In een persoonlijk gesprek breng ik samen met jou zowel jouw persoonlijke geschiedenis alsook jouw gezondheidsgeschiedenis in kaart. Vervolgens is het belangrijk te onderzoeken of jouw immuunsysteem sterk is, want een goede gezondheid floreert bij een sterk immuunsysteem en het oplossen van een probleem werkt alleen als de basis op orde is. Door middel van spiertesten meet ik het vitamine- en mineralengehalte in het lichaam. Mocht je een lage score op één of meerdere vitaminen en mineralen hebben dan test ik wat de mogelijke oorzaken van die lage score zijn. Een lage score kan bij voorbeeld als oorzaak hebben dat bepaalde stoffen niet goed door het lichaam worden verdragen. Denk bij voorbeeld aan de veel voorkomende intoleranties voor zuivel, gluten, vetten, hormonen, virussen (b.v. pfeiffer, corona), e-nummers en meer. Na deze basisonderzoeken komen we toe aan jouw hulpvraag of klacht. Mogelijk is dat na het verbeteren van het immuunsysteem de klacht of hulpvraag al verdwenen is. Een intake of eerste consult duurt gemiddeld zo’n 90 minuten. Daarmee is de eerste kennismaking een langere sessie dan de vervolgsessies.

PLAN OP MAAT

Voor iedereen heb ik een plan op maat. Het plan ontstaat uit de resultaten van de eerste spiertesten gedaan in het eerste consult en gecombineerd met jouw hulpvraag of gezondheidsklachten. Door middel van de door mijzelf ontwikkelde methode, de FEEM Methode, onderzoek ik waar de oorzaak van jouw klacht zich bevindt. Ik zoek daarbij op fysiek, emotioneel, energetisch en mentaal niveau en maak daarbij gebruik van spiertesten. Zodra ik de oorzaak heb gevonden kunnen we direct aan de slag met het herstel. Afhankelijk van de hulpvraag kan het herstel zich in één sessie realiseren of in een aantal sessies. Voorbeelden van herstel zijn: · Vitamine niveaus optimaliseren; · Opheffen intoleranties; · Ontgiften; · Afvoeren van belastende negatieve emoties; · Neutraliseren sabotage gedrag; · Stressreductie van (traumatische) negatieve gebeurtenissen; · Reiniging van negatieve energie.

WAT IS EEN SPIERTEST?

De spiertest is een simpele en veilige methode. De spiertest levert informatie op bewust en onbewust niveau.

Hoe werkt het?

Uitgangspunt is het testen van de armspier. Uit diverse studies is gebleken dat een positieve gebeurtenis voor de hulpvrager een sterke spier oplevert terwijl een negatieve gebeurtenis een zwakke spier oplevert. Dit is informatie die het lichaam in het onderbewuste heeft opgeslagen.

Hoe werkt het?

Uitgangspunt is het testen van de armspier. Uit diverse studies is gebleken dat een positieve gebeurtenis voor de hulpvrager een sterke spier oplevert terwijl een negatieve gebeurtenis een zwakke spier oplevert. Dit is informatie die het lichaam in het onderbewuste heeft opgeslagen.

Dit wetend stel ik je een vraag terwijl je jouw arm uitsteekt. Door het geven van lichte tegendruk kan ik de kracht en reflex van jouw spier analyseren. Zo maken we samen connectie met de informatie die in jouw lichaam is opgeslagen.

Onderliggende oorzaken en verbanden kunnen met de spiertest snel en effectief worden opgespoord. Vervolgens werken de spiertesten ook bij het vinden van de juiste oplossing.

 

 

HERSTEL

Nadat we de oorzaak hebben gevonden zoeken we door middel van dezelfde spiertesten naar wat er nodig is om te herstellen. Dat kan op diverse niveaus zijn: fysiek, emotioneel, energetisch of mentaal.

Ook daarin gebruik ik de door mijzelf ontwikkelde FEEM methode. Ik heb 15 verschillende procedures ontwikkeld om direct het gevonden probleem aan te pakken en op te lossen, bij voorbeeld:

1. Verbetering immuunsysteem

2. Definiëren van levensmissie

3. Hoe kom ik uit mijn comfort zone?

4. Omgaan met basisangsten

5. Van Denken naar Voelen

6. Overtuigingen deprogrammeren

7. Bescherming genieten

Tevens werk ik met hieronder uitgelegde methoden ontwikkeld door vakgenoten.

STRESS RELEASE

Stress Release is een methode ontwikkeld door Wayne Topping. In deze methode worden diverse technieken gebruikt om stress te kunnen herkennen, erkennen, hanteren en transformeren.

VITAMINE CHECK

Versterk je immuunsysteem!
Hoe is het bij jou gesteld met de opname, verwerking, en afbraak van vitamines, mineralen en hormonen.

ALLERGIE BEHANDELINGEN

Allergieën, intoleranties en overgevoeligheden zijn te verminderen of op te lossen. Essentieel is zoeken waarom het lijf reageert op een stof.

KINDEREN (EN HUN OUDERS)

Kinderen ervaren tegenwoordig veel druk. Er wordt veel van hen verwacht: goede schoolprestaties, uitblinken in een hobby of sport, het hebben van een rijk sociaal leven.

Ook de indrukken vanuit de buitenwereld nemen toe op diverse niveaus.

Op lichamelijk niveau kun je denken aan toevoegingen aan voeding, luchtvervuiling, meer suikers en vetten. Op emotioneel/mentaal niveau kun je denken aan 24/7 televisie en sociaal media

De thuissituatie heeft ook een impact op kinderen: heeft één of hebben beide ouders een stressvolle baan? Probeert één of proberen beide ouders alles onder controle te houden?

Al deze indrukken kunnen een negatieve impact op een kind hebben. Dit kan leiden tot stressklachten die zich openbaren in: hoofdpijn, buikpijn, huidklachten, leerproblemen, nachtmerries, maar ook oplopende emoties als boosheid en angst.

Omdat kind en ouder verbonden zijn wordt het beste resultaat in het oplossen van dit soort klachten bereikt als ik zowel kind als ook de ouder(s) behandel.